Header
Logo

Hatvani Bajza József Gimnázium

Iskolánk dolgozói

Az intézmény vezetősége

Deák Andrea

Intézményvezető, középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tantárgyak

Angol nyelv

Veresné Kalcsó Krisztina

Intézményvezető-helyettes, középiskolai tanár szakvizsgázott pedagógus

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

André Mihály

Intézményvezető-helyettes, szakvizsgázott pedagógus

Tantárgyak

Történelem, informatika könyvtáros

Pedagógusaink

Balázsné Dobák Angelika

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Matematika, fizika

Bányainé Szalai Edina

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szaktanácsadó

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, történelem

Bodonyiné Balog Erzsébet

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tantárgyak

Történelem, orosz nyelv, társadalom- és állampolgári ismeretek

Bódis-Juhász Réka

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Testnevelés

Budai Csilla

Középiskolai tanár, a matematikainformatika munkaközösség vezetője, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tantárgyak

Matematika, fizika, informatika

Elek Éva

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Angol nyelv

Géczi Csaba

Középiskolai tanár, környezetvédelmi szakértő 12. C osztályfőnöke

Tantárgyak

Történelem, földrajz

Illés Sándor

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Biológia, földrajz

Illésné Törő Melinda

Középiskolai tanár, szaktanácsadó

Tantárgyak

Biológia, kémia

Hegedűs Dezső

Középiskolai tanár, rendszergazda

Tantárgyak

Informatika

Karácsony Csilla

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető

Tantárgyak

Biológia, testnevelés, gyógytestnevelés

Kedei Anna

Középiskolai tanár, 10. B osztályfőnöke

Tantárgyak

Angol nyelv, román nyelv

Kis Eszter

Tanár

Tantárgyak

Rajz, művészetek

Kiss Judit

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 12. A osztályfőnöke

Tantárgyak

Biológia, környezetvédelmi ökológus

Kovácsné Fazakas Andrea

Középiskolai tanár, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, orosz nyelv

Kovácsné Kiss Éva

Középiskolai tanár, a történelem munkaközösség vezetője, szakvizsgázott pedagógus, 10.A osztályfőnöke

Tantárgyak

Történelem, társadalom- és állampolgári ismeretek

Kővári Éva

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 9.C osztályfőnöke

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, ének-zene

K. Farkas Dóra

Középiskolai tanár, iskolapszichológus, 11. C osztályfőnöke

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, filozófia, iskolapszichológus

Maruzsiné Sevella Judit

Szakvizsgázott pedagógus, középiskolai tanár, a természettudományos munkaközösség vezetője

Tantárgyak

Matematika, fizika

Mester Zsolt

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Biológia, kémia, környezetvédelem

Molnár Zsoltné

Középiskolai tanár, 11.D osztályfőnöke

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, spanyol nyelv, orosz nyelv

Nagy Eszter

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 11. B osztályfőnöke

Tantárgyak

Német nyelv és irodalom

Nagyné Koncz Terézia

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 11. A osztályfőnöke

Tantárgyak

Matematika, ábrázoló geometria, informatika

Nagyné Salga Judit

Középiskolai tanár, a második idegennyelvi munkaközösség vezetője. 9.A osztályfőnöke

Tantárgyak

Német nyelv

Pölös-Marton Zsófia

Középiskolai tanár, DÖK segítő pedagógus, 7.D osztályfőnöke

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Soltész Sándor

Középiskolai tanár, 10. D osztályfőnöke

Tantárgyak

Német nyelv, etika

Sőreginé Kovács Krisztina

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Matematika, fizika, informatika

Simon Tamás

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Történelem, hon- és népismeret

Szabó Gábor

Középiskolai tanár, 12. D osztályfőnöke

Tantárgyak

Matematika, ének-zene

Szabó-Bérces Katalin

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 9.B osztályfőnöke

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Szabóné Buzás Katalin

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Matematika-informatika

Szelei Orsolya Beáta

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Angol nyelv

Dr. Szívósné Kiss Katalin

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szaktanácsadó

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalom- és állampolgári ismeretek

Szűcs Anna Mária

Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 10. C osztályfőnöke

Tantárgyak

Német nyelv, orosz nyelv

Tar Klára Erika

Középiskolai tanár, 12. B osztályfőnöke

Tantárgyak

Matematika

Urbán Anikó

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Francia nyelv

Ürmös Tivadar

Középiskolai tanár, az angol nyelvi munkaközösség vezetője

Tantárgyak

Angol nyelv

Zsembery Lilla Klára

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Angol nyelv, francia nyelv

Zsíros Tímea

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Matematika-fizika

Óraadók

Basa Ottó Miklós

Tantárgyak

Testnevelés

Birkás Ildikó

Tantárgyak

Mozgókép- és médiaismeret

Gyermekgondozási szabadságon lévő tanár

Gulyás-Nagy Helga

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Angol nyelv, történelem

Marczisné Pápai Eszter

Középiskolai tanár

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozók

Dobos Mónika

Pedagógiai asszisztens

Nádudvari Imréné

Pedagógiai asszisztens

Takácsné Szabó Anikó

Laboráns

Ványiné Kiss Annamária

Iskolatitkár

Technikai dolgozók

Bánkuti Jánosné

Takarítónő

Sirkó Sándor

Karbantartó, fűtő

Haller Lászlóné

Takarítónő

Kalicz Réka

Takarítónő

Langó Rudolfné

Takarítónő

Liptai Gábor

Portás

Liptai Gáborné

Takarítónő

Footer