Header
Logo

Hatvani Bajza József Gimnázium

Tankönyv rendelés

A térítésmentes tankönyvellátásban részesülő tanulók körének további, teljes kiterjesztése a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozattal valósult meg. A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. A támogatás teljes körű kiterjesztésével a tankönyvrendelési felületen megszűnik a tanulók fizetős státusza, valamennyi tanuló a költségvetési törvényben (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (2)) meghatározott keretösszeg mértékéig tankönyvtámogatásra jogosult.

Tisztelt Szülők!

Gyermekük következő, 2020/2021-es tanévre vonatkozó tankönyvrendelése 2020. április 1-jén megkezdődik.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelés elektronikusan zajlik.

A megrendelni kívánt tankönyvekről a KELLO szülői felületén tudnak tájékozódni: szuloifelulet.kello.hu

Kérjük Önöket, hogy e felületen, a regisztrációt (segédlet az iskola weblapján) követően hagyják jóvá gyermekük tankönyvrendelését április 20. és 22.között. Amennyiben ebben az időszakban nem élnek a lehetőséggel, vagyis nem hagyják jóvá a KELLO honlapján a tankönyvrendelést, iskolánk úgy veszi, hogy a megrendelt tankönyveket egyértelműen elfogadják, abba teljes körű beleegyezésüket adják. Felhívjuk figyelmüket, hogy minden gyermek térítésmenetesen kapja a tankönyveit, amelyeket az iskola könyvtári állományba vesz, azt az év elején a tanuló rendelkezésére bocsátja, majd az év végén a diák köteles azokat ép, sértetlen állapotban visszaszolgáltatni.

A szülő a könyvekért anyagi felelősséggel tartozik, tehát amennyiben rongált, sérült a könyv, köteles helyette új példányt vásárolni, és aztvisszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak. A munkafüzetekre és az idegen nyelvi munkatankönyvekre ez nem vonatkozik, azt a diákoknak nem kell visszaadniuk.

Együttműködésüket köszönjük.

Footer